Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23970-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1995-06-22
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23970
Dossiertitel Vereenvoudiging van de Handelsregisterwet en wijziging van enige andere wetten (Handelsregisterwet 199.)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-23970-12
Indiener VAN ZUIJLEN C.S.
Ondernummer 12
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST8902
Publicatiedatum 1995-07-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vereenvoudiging van de Handelsregisterwet en wijziging van enige andere wetten (Handelsregisterwet 1996); Amendement over de mogelijkheid, een ander publikatieblad dan de Staatscourant aan te wijzen voor de mededelingen handelsregister
Vergaderjaar 1994-1995