Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23855-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 1995-02-02
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23855
Dossiertitel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel, de Wegenverkeerswet en enkele andere wetten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-23855-6
Ondernummer 6
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST6524
Publicatiedatum 1995-02-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wetboeken, Wegenverkeerswet en enkele andere wetten; Nota n.a.v. het verslag
Vergaderjaar 1994-1995