Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-09-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20072008-31474-IXA-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-09-09
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31474-IXA
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20072008-31474-IXA-A
Ondernummer A
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST121974
Publicatiedatum 2008-09-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging begroting Nationale Schuld 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Eindverslag van de vaste commissie voor Financiën
Vergaderjaar 2007-2008