Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2004 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20042005-29727-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2004-12-14
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29727
Dossiertitel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20042005-29727-B
Ondernummer B
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST82459
Publicatiedatum 2004-12-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wet SUWI in verband met wijziging de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen; Eindverslag
Vergaderjaar 2004-2005