Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2004 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20032004-29632-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2004-06-22
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29632
Dossiertitel Goedkeuring van het op 8 maart 2004 te Washington tot stand gekomen Protocol, met memorandum van overeenstemming, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2004, 166)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20032004-29632-A
Ondernummer A
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST77636
Publicatiedatum 2004-06-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 8 maart 2004 te Washington tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst Nederland - Verenigde Staten (Trb. 2004, 166); Eindverslag
Vergaderjaar 2003-2004