Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2002 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20012002-27896-117e".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2002-07-08
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27896;28246
Dossiertitel Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers
Dossiertitel Aanpassing van het bij koninklijke boodschap van 30 augustus 2001 ingediende voorstel van wet tot wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers (27 896) in verband met samenloop met inmiddels tot stand gekomen wetgeving
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20012002-27896-117e
Ondernummer 117e
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST62664
Publicatiedatum 2002-07-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van belastingwetten i.v.m. dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers; Eindverslag
Vergaderjaar 2001-2002