Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2000 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20002001-27091-98a".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2000-11-28
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27091
Dossiertitel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20002001-27091-98a
Ondernummer 98a
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Pskey KST49784
Publicatiedatum 2000-11-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen); Eindverslag
Vergaderjaar 2000-2001