Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-09-2000 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19992000-26813-219c".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2000-09-05
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26813
Dossiertitel Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de concentratie van beheersbevoegdheden op rijksniveau met betrekking tot de regionale politiekorpsen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19992000-26813-219c
Ondernummer 219c
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST47793
Publicatiedatum 2000-09-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijz. Politiewet 1993 ivm concentratie beheer op rijksniveau mbt regionale politiekorpsen bij minister van BZK; Eindverslag
Vergaderjaar 1999-2000