Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2000 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19992000-26527-169".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26527
Dossiertitel Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de evaluatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19992000-26527-169
Ondernummer 169
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST43934
Publicatiedatum 2000-02-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Een aantal wijzigingen in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten; Gewijzigd voorstel van wet
Uitgiftedatum 2000-02-08
Vergaderjaar 1999-2000