Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2000 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19992000-26519-199b".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2000-04-04
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26519
Dossiertitel Wijziging van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19992000-26519-199b
Ondernummer 199b
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST44921
Publicatiedatum 2000-04-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging artikel 141 Wetboek van Strafrecht; Eindverslag
Vergaderjaar 1999-2000