Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-04-1998 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19971998-25263-132c".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-04-08
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25263
Dossiertitel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19971998-25263-132c
Ondernummer 132c
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST28716
Publicatiedatum 1998-04-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Burgerlijk Wetboek, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 e.a. (Flexibiliteit en zekerheid); Nader voorlopig verslag van de vaste commissies voor Justitie en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Vergaderjaar 1997-1998