Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-1996 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19961997-24770-40a".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1996-10-29
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24770
Dossiertitel Invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19961997-24770-40a
Ondernummer 40a
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
PS key KST17412
Publicatiedatum 1996-10-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Invoeringswet titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) Burgerlijk Wetboek; Eindverslag
Vergaderjaar 1996-1997