Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-1995 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19951996-24477-144".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1995-12-13
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24477
Dossiertitel Wijziging van de voorstellen van wet tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn nr. 93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290) en in verband met de richtlijn van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19951996-24477-144
Ondernummer 144
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
PS key KST11974
Publicatiedatum 1995-12-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging wetsvoorstellen wijz. Auteurswet en Wet op de naburige rechten ivm EG-richtl. verhuurrecht en uitleenrecht; Verslag
Vergaderjaar 1995-1996