Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-1995 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19941995-23855-233a".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1995-03-28
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23855
Dossiertitel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel, de Wegenverkeerswet en enkele andere wetten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19941995-23855-233a
Ondernummer 233a
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST7283
Publicatiedatum 1995-03-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wetboeken, Wegenverkeerswet en enkele andere wetten; Eindverslag
Vergaderjaar 1994-1995