Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-1995 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19941995-23551-48b".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1995-02-27
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23551
Dossiertitel Regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel in de Wet op de ondernemingsraden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19941995-23551-48b
Ondernummer 48b
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST6829
Publicatiedatum 1995-03-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel in de Wet op de ondernemingsraden; Memorie van antwoord
Vergaderjaar 1994-1995