Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-1995 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19941995-23551-48-h1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23551
Dossiertitel Regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel in de Wet op de ondernemingsraden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19941995-23551-48-h1
Ondernummer 48
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST7397
Publicatiedatum 1995-04-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel in de Wet op de ondernemingsraden; Gewijzigd voorstel van wet
Uitgiftedatum 1994-10-18
Vergaderjaar 1994-1995