Kamerstukken in dossier 35722

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35722, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35722, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35722, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35722, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); 35722 Verslag inzake voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35722, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35722, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19); Brief van de minister van J&V over de avondklok

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35732, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Voortduren van de werking van artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Voortduringswet artikel 8 Wbbbg); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35722, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19); Brief van de ministers van VWS en van J&V over de avondklok in de context van het gehele maatregelenpakket COVID-19

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35526, nr. AF Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief van het RIVM van 7 februari 2021 over het advies naar aanleiding van het 99e OMT, deel 2 ( 8 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35526, nr. AF Eerste Kamer der Staten-Generaal