Kamerstukken in dossier 35358

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35358, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk t.v.v. nr. 9 over een loontoeslag ter compensatie van pensioenpremie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35358, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn); Amendement; Amendement van de leden Gijs van Dijk en Smeulders over cao van dienstontvanger van toepassing op binnenlandse en buitenlandse gedetacheerde werknemers indien geen avv cao geldt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35358, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn); Amendement; Amendement van het lid Gijs van Dijk over het specificeren van loonbestanddelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35358, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn); Amendement; Amendement van de leden Gijs van Dijk en Smeulders t.v.v. nr. 12 over het specificeren van loonbestanddelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35358, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn); Motie; Motie van de leden De Jong en Wilders over de mogelijkheid om medewerkers zonder boete te ontslaan per direct van tafel halen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35358, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn); Motie; Motie van het lid De Jong over tewerkstellingsvergunningen invoeren voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35358, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn); Motie; Motie van het lid Palland over de wet monitoren, er jaarlijks over rapporteren en na drie jaar evalueren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35358, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn); Motie; Motie van de leden Jasper van Dijk en Bruins over eisen stellen aan de verlenging van een detachering na twaalf maanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35358, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn); Motie; Motie van de leden Jasper van Dijk en Gijs van Dijk over maximeren van de dag- of onkostenvergoedingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 35358, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal