Kamerstukken in dossier 35238

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten); Brief van de minister van Financiën met een verzoek tot afzonderlijke behandeling van drie wetsvoorstellen met betrekking tot de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35179, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1027 kB)

  Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst (PIA) Verwijzingsportaal Bankgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  11-02-2020 2018-2019 35238, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35238, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (63 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35238, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (22 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 35238, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Koninklijke boodschap Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35238, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35238, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35238, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (106 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35238, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal