Kamerstukken in dossier 35129

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35129, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Amendement; Amendement van het lid Sneller over internationale verdragen uitzonderen van referendabiliteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35129, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Amendement; Amendement van het lid Van der Graaf over een uitkomstdrempel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35129, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Amendement; Amendement van het lid Van der Graaf c.s. over het schrappen van de bepaling over provincies en gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35129, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Özütok ter vervanging van nr. 9 over een bindend correctief referendum voor waterschappen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2020 2020-2021 Kamerstuk 35129, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf ter vervanging van nr. 11 over een uitkomstdrempel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2020 2020-2021 Kamerstuk 35129, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s. ter vervanging van nr. 12 over facultatieve bindende correctieve referenda voor provincies en gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2020 2020-2021 Kamerstuk 35129, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Özütok ter vervanging van nr. 13 over een facultatief bindend correctief referendum voor waterschappen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2020 2020-2021 Kamerstuk 35129, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35129, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35129, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal