Kamerstukken in dossier 35004

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Moorlag over de verhouding tussen de energierekening en koopkrachtplaatjes en moties van de leden Moorlag en Beckerman (Kamerstuk 35004-13) en de leden Agnes Mulder en Sienot over de ODE (Kamerstuk 35004-15)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Motie; Motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over de verdeling van de financiering van de SDE+

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Motie van het lid Fiers c.s. over aanpassing van de tarieven voor 2020 ten voordele van huishoudens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Motie van het lid Aardema c.s. over het terugbrengen van het ODE-tarief voor 2019 en verdere jaren naar nul euro

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (15 kB)

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Brief regering; Lastenverdeling tussen burgers en bedrijven in de opslag voor duurzame energie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Brief van de minister van EZ inzake verzoek om spoedige behandeling wetsvoorstel opslag duurzame energie 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee ter vervanging van nr. 7 over het invoeren van een heffingsvermindering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal