Kamerstukken in dossier 35004

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-08-2018 2017-2018 Kamerstuk 35004, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Motie; Motie van de leden Beckerman en Akerboom over de ISDE-regeling openstellen voor energiebesparende maatregelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Motie; Motie van het lid Beckerman c.s. over het evalueren van de Wet opslag duurzame energie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Motie; Motie van het lid Kops over afschaffen van de ODE en de SDE+

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Motie; Motie van de leden Moorlag en Beckerman over een verkenning naar alternatieven voor de ODE

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Motie; Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over geen collectieve middelen aanwenden voor het stimuleren van kernenergie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Motie; Motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over de verdeling van de financiering van de SDE+

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee ter vervanging van nr. 7 over het invoeren van een heffingsvermindering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Brief regering; Lastenverdeling tussen burgers en bedrijven in de opslag voor duurzame energie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Moorlag over de verhouding tussen de energierekening en koopkrachtplaatjes en moties van de leden Moorlag en Beckerman (Kamerstuk 35004-13) en de leden Agnes Mulder en Sienot over de ODE (Kamerstuk 35004-15)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 35004, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal