Kamerstukken in dossier 34813

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 34813, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (23 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 34813, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 34813, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 34813, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten); Brief aan de minister van Financiën over het stuiten van de voorhangtermijn met betrekking tot het ontwerp-Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 34813, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (115 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten); Brief van de minister van Financiën over het ontwerp-Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 34813, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten); Brief regering; Ontwerp Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-09-2018 2017-2018 Kamerstuk 34813, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (269 kB)

  Besluit van ..-..-.... tot wijzing van het Besluit Prudentiële regels Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ter implementatie van richtlijn 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betaaldiensten in de interne markt, houdende wijzing van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-09-2018 2017-2018 34813, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (66 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2018 2017-2018 Kamerstuk 34813, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten); Amendement; Amendement van het lid Nijboer over afschaffing van het eigen risico

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2018 2017-2018 Kamerstuk 34813, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal