Kamerstukken in dossier 34797

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (732 kB)

  Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 30 september 2015, nr. 3151041, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-03-2018 2017-2018 34797, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (384 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 augustus 2017, kenmerk 1193476-166555-WJZ, houdende regels voor de taakuitoefening van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (Besluit taakuitoefening IGJ)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-03-2018 2017-2018 34797, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (243 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 oktober 2017, kenmerk 1241422-1698349-WJZ, houdende wijziging van het Besluit taakuitoefening IGJ, de Mandaatregeling VWS, het Organisatiebesluit VWS 2015 en de Volmachtregeling VWS in verband met een aanpassing in de naamgeving van de inspectie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-03-2018 2017-2018 34797, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Brief regering; Besluit taakuitoefening IGJ i.o.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34797, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34797, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (33 kB)

  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34797, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Motie; Motie van het lid Kooiman over een meldplicht voor alle jeugdzorgaanbieders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 34797, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2018 2017-2018 Kamerstuk 34797, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (22 kB)

  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-01-2018 2017-2018 Kamerstuk 34797, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (11 kB)

  Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 34797, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal