Kamerstukken in dossier 34458

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34458, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal; Amendement; Amendement van het lid Bisschop over de gevolgen van niet voldoen aan (her)registratiecriteria

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34458, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal; Amendement; Amendement van het lid Rog waarmee recht wordt gedaan aan het leerlingvolgsysteem

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34458, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Rog ter vervanging van nr. 9 over het niet opnieuw aanvangen van een maximale periode

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34458, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal; Motie; Motie van de leden Grashoff en Ypma over een plan van aanpak om het lerarentekort in alle onderwijssectoren op te lossen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34458, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal; Motie; Motie van het lid Bruins over het waarborgen van de privacy van leraren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34458, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal; Motie; Motie van het lid Bruins over geen hindernissen voor het werven van zij-instromers, praktijk- en ervaringsdeskundigen en vakmensen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34458, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal; Motie; Motie van het lid Straus c.s. over de Onderwijscoöperatie als een breed gedragen beroepsorganisatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34458, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal; Motie; Motie van het lid Rog over een nieuwe verklaring omtrent het gedrag bij herregistratie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34458, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal; Motie; Motie van het lid Rog c.s. over beoordelen van nascholingsactiviteiten door lerarenteams

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34458, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal