Kamerstukken in dossier 34359

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34359, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Amendement; Amendement van het lid van Toorenburg over de mogelijkheid voor burgemeesters om in spoedgevallen een maatregel te kunnen opleggen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34359, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Amendement; Amendement van de leden Swinkels en Van Tongeren dat aan het voorstel een definitie van terroristische activiteiten toevoegt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34359, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Amendement; Amendement van de leden Van Tongeren en Swinkels dat voorziet in de introductie van een rechterlijke machtiging achteraf voor de toepassing van de voorgestelde bestuurlijke maatregelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34359, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Amendement; Amendement van de leden De Graaf en Helder dat het uitreisverbod naar een gebied buiten de Schengenzone uit het wetsvoorstel schrapt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34359, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Amendement; Amendement van de leden Bisschop en Van der Staaij over het inkaderen van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34359, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Amendement; Amendement van de leden De Graaf en Helder over het mogelijk maken van administratieve detentie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34359, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Amendement; Amendement van de leden Bisschop en Van der Staaij over het toevoegen van de veiligheid van andere staten als grond om maatregelen op te leggen en het toevoegen van de maatregel van een uitreisverbod naar andere staten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34359, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Amendement; Amendement van het lid Kuzu over het omschrijven van gedragingen in een AMvB met een zware voorhang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34359, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Motie; Motie van de leden Van Toorenburg en Tellegen over oplegging van maatregelen op basis van een of meer gedragingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34359, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal