Kamerstukken in dossier 34359

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Brief inzake onderzoek contraterrorisme maatregelen Australië, Israël, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in het kader van wetgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2017 2016-2017 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34359, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (7078 kB)

  Brief Council of Europe van 2 november 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-11-2016 2016-2017 34356 (R2064), nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (68 kB)

  Response Kingdom of the Netherlands concerning letter HR Commissioner 25 november 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-11-2016 2016-2017 34356 (R2064), nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Brief inzake afschrift reactie op brief Nils Muiznieks, commissaris mensenrechten van Raad van Europa

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (85 kB)

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (45 kB)

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Nader voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (114 kB)

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2016 2015-2016 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (66 kB)

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Van der Staaij ter vervanging van nr. 14 over het inkaderen van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34359, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal