Kamerstukken in dossier 33957

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33957, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Motie; Motie van het lid Merkies over contacten tussen toezichthouders en de sector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33957, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Amendement; Amendement van het lid Aukje de Vries dat beoogt te waarborgen dat kosten voor financieel toezicht niet onevenredig hard stijgen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33957, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Amendement; Amendement van het lid Van Hijum dat regelt dat de Staat jaarlijks bijdraagt in de kosten van het toezicht voor zover de toezichtskosten de bedragen van € 146.200.000, voor wat betreft de toezichtskosten van DNB, en € 76.000.000, voor wat betreft de toezichtskosten van AFM, te boven gaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33957, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33957, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Merkies ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat alle door de toezichthouder verkregen opbrengsten uit dwangsommen en bestuurlijke boetes aan de staat toekomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33957, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Brief regering; Nadere onderbouwing inzake verkregen opbrengsten uit opgelegde boetes en dwangsommen door toezichthouders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33957, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kostenkader DNB 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33957, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kostenkader AFM 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33957, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes; Brief regering; Kostenkaders DNB en AFM 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33957, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal