Kamerstukken in dossier 33670

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Reactie op de aangehouden motie van het lid Schouten (Kamerstuk 33480, nr. 8) over het wijzigen van de Comptabiliteitswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33670, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Modernisering van de Comptabiliteitswet; Brief regering; Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33670, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Modernisering van de Comptabiliteitswet; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Van Hijum over vooraf informeren van de Kamer bij een voornemen tot schuldenverlichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33670, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  De macht en kracht van het budgetrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 33670, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Modernisering van de Comptabiliteitswet; Brief commissie; Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven ter aanbieding van het rapport ‘De macht en kracht van het budgetrecht’

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 33670, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Modernisering van de Comptabiliteitswet; Brief Algemene Rekenkamer; Input voor rondetafelgesprek modernisering Comptabiliteitswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33670, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Schema

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33670, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Factsheets

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33670, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Modernisering van de Comptabiliteitswet; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de zienswijze van de Algemene Rekenkamer op de hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33670, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Modernisering van de Comptabiliteitswet; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer inzake haar zienswijze op de hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33670, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal