Kamerstukken in dossier 33416

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2012 2012-2013 Kamerstuk 33416, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Amendement; Amendement van de leden Dijkgraaf en Bisschop over de verplichting voor de regering de Tweede Kamer schriftelijk in kennis te stellen over het voornemen een sanctie op grond van artikel 6 of 8 op te leggen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33416, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Amendement; Amendement van het lid Schouten over het uitzonderen van waterschappen van de werking van het wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33416, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Amendement; Amendement van het lid Schouten over het regelen van gelijkwaardige inspanning voor de decentrale overheden bij of krachtens amvb

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33416, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Amendement; Amendement van het lid Schouten over een nadere duiding te geven aan het begrip “gelijkwaardige inspanning”

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33416, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Amendement; Amendement van het lid Schouten over het buiten beschouwing laten van investeringen uit reserves van decentrale overheden bij het bepalen van de gelijkwaardige inspanning en het collectieve aandeel in de EMU-tekortnorm

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33416, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Amendement; Amendement van het lid Van Hijum over het schrappen van de decentrale overheden uit het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33416, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Amendement; Amendement van het lid Koolmees c.s. over het schrappen van de sanctiemogelijkheid in artikel 6

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33416, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Amendement; Amendement van het lid Koolmees over het mogelijk maken dat de sanctie voor medeoverheden ten laste gebracht kunnen worden van individuele decentrale overheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33416, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Bisschop ter vervanging van nr. 6 over het sluiten van een (bestuurs)akkoord tussen het Rijk en de decentrale overheden ter vaststelling van hetgeen als gelijkwaardige inspanning wordt aangemerkt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33416, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal