Kamerstukken in dossier 33023

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33023, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (20 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33023, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33023, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (253 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/601/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit) de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L 331) (Wet implementatie Omnibus I-richtlijn); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 februari 2012, inzake het tweede pakket wetgeving financiële markten (tweede FM-pakket)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33021, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 33023, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33023, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (16 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus; Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 33023, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (43 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 33023, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Koninklijke boodschap Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 33023, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal