Kamerstukken in dossier 32815

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden ; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32815, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Toelichting Nibud minimum voorbeeldbegroting juli 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32815, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden ; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32815, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden ; Amendement; Amendement van het lid Karabulut, over het schrappen van de zoektermijn van vier weken.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32815, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden ; Amendement; Amendement van het lid Karabulut, over het opnemen van een uitzondering voor de gezinsbijstand in de situatie dat één van de gezinsleden zorgbehoevend is en beschikt over een geldig AWBZ indicatiebesluit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32815, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden ; Amendement; Amendement van het lid Karabulut, over het opnemen van een uitzondering voor de gezinsbijstand voor een persoon met een arbeidsbeperking.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32815, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden ; Amendement; Amendement van het lid Karabulut, over het vrijlaten van de inkomsten van kinderen tot 18 jaar bij de bijstandsverlening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32815, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden ; Amendement; Amendement van het lid Karabulut, over het recht op begeleiding van jongeren onder de 27 jaar gedurende de eerste vier weken na melding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32815, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden ; Amendement; Amendement van het lid Koser Kaya, over het uitzonderen het inkomen van studerenden van de huishoudtoets

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32815, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden ; Amendement; Amendement van het lid Koser Kaya over het laten vervallen van de normering van de inkomensgrens op 110%

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32815, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal