Kamerstukken in dossier 32728

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011) ; Brief commissie; Mededeling inzake een mogelijke toetsing op subsidiariteit danwel een behandelvoorbehoud t.a.v. het EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 32728, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 32728, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)121 ; Brief commissie; Concept-brief aan de vicevoorzitter van de Europese Commissie t.g.v. een gemotiveerd advies n.a.v. de subsidiariteitstoets door de cie. Financien van de richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 32728, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)121 ; Brief Kamer; Brief aan de vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake de toetsing aan het beginsel van subsidiariteit van de voorgestelde CCCTB-richtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32728, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)121 ; Brief regering; Brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie naar aanleiding van het advies van de Tweede Kamer m.b.t. de richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)121

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 32728, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)121 ; Brief regering; Reactie van de Europese Commissie n.a.v. het advies van de Tweede Kamer m.b.t. het richtlijnvoorstel voor een CCCTB

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32728, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  EU-voorstel – Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)121; Verslag van een schriftelijk overleg inzake richtlijnvoorstel COM(2011)121

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-07-2011 2010-2011 Kamerstuk 32728, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  COM(2011)121 bij 32728 ek-A

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-07-2011 2010-2011 Kamerstuk 32728, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  EU-voorstel – Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)121; Brief inzake richtlijnvoorstel COM(2011)121

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32728, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  EU-voorstel – Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) – COM(2011)121; Brief inzake CCCTB

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32728, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal