Kamerstukken in dossier 32413

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Nader rapport; Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Brief regering; Uitstel beantwoording vragen commissie Verkeer en Waterstaat inzake aanpassing Wet beheer Rijkswaterstaatwerken betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2010 2009-2010 Kamerstuk 32413, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32413, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32413, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal