Kamerstukken in dossier 32376

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32376, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32376, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Amendement Slob, over het opnemen van een programma van eisen in het beleidsvoornemen van de minister m.b.t. concessieverlening voor het hoofdrailnet.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32376, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32376, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de liberalisering van het internationaal personenvervoer per trein (Besluit Liberaliseringsrichtlijn)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-07-2011 2010-2011 Kamerstuk 32376, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Voorhang ontwerp voor Besluit Liberaliseringsrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-07-2011 2010-2011 Kamerstuk 32376, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32376, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Consequenties door uitstel van het debat inzake wijziging Wet personenvervoer 2000

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32376, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhang van een ontwerpbesluit Liberaliseringsrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 32376, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Amendement; Amendement van de leden Slob en Wiegman-Van Meppelen Schepping over het niet-vaststellen van een maximale duur voor een concessie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 32376, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal