Kamerstukken in dossier 32376

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Consequenties van het Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie over liberalisering van het internationaal personenvervoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-11-2014 2013-2014 Kamerstuk 32376, nr. 42 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Europese uitvoeringsverordening gepubliceerd over nieuwe spoorvervoersdiensten voor passagiers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 32376, nr. 43 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Beroep tegen Commissiebesluit liberalisering internationaal personenvervoer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 32376, nr. 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief regering; Uitvoeringsbesluit Europese Commissie d.d. 22 juli 2013 gericht aan Nederland t.a.v. liberalisering internationaal personenvervoer per spoor OF: betreffende de niet toepassing van een aantal bepalingen uit het Besluit Liberaliseringsrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 32376, nr. 40 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (272 kB)

  Uitvoeringsbesluit Europese Commissie betreffende de niet toepassing van een aantal bepalingen uit het Besluit Liberaliseringsrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  12-09-2013 2012-2013 32376, nr. 40 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrek-king van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Brief inzake stemming Wp2000

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32376, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | MOT Download icon PDF (50 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrek-king van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Motie inzake c.s. over het multimodaal willen aanbesteden van het openbaar vervoer door de stadsregio Amsterdam

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32376, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrek-king van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Motie over het multimodaal willen aanbesteden van het openbaar vervoer door de stadsregio Amsterdam

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32376, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrek-king van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32376, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (36 kB)

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32376, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal