Kamerstukken in dossier 32320

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief regering Download icon Open als PDF

  Evaluatie van de Wet aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk); Brief regering; Rapport "Wet koop onroerende zaken; de evaluatie"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2010 2009-2010 Kamerstuk 32320, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Rapport "Wet koop onroerende zaken; de evaluatie"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2010 2009-2010 Kamerstuk 32320, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Evaluatie van de Wet aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk); Brief regering; Evaluatie van de Wet koop onroerende zaken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32320, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Evaluatie van de Wet aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk); Motie; Motie Recourt over consumentenrechten tegen oneerlijke handelspraktijken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32320, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Evaluatie van de Wet aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 maart 2012, inzake civielrechtelijke onderwerpen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32320, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Evaluatie van de Wet aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk); Brief regering; Kosten notariële tussenkomst koop onroerende zaken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 32320, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Evaluatie van de Wet aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk); Brief regering; Reactie op het artikel van de heren Heyman en Bartels in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 32320, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet inzake werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers te verbeteren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 32320, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Memorie van toelichting inzake werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers te verbeteren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 32320, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal