Kamerstukken in dossier 32315

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2010 2009-2010 Kamerstuk 32315, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Brief regering; Gevolgen voor de armoedeval van wijziging van de vermogensnorm in de decentrale kwijtscheldingsregeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32315, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Brief regering; Stand van zaken inzake het inwerkingtredings Koninklijk Besluit met betrekking tot de vermogensvaststelling bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 32315, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Brief regering; Kabinetsstandpunt inzake de aanpassing van de vermogensnorm voor de kwijtschelding van de lokale heffingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 32315, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Brief regering; Reactie op de motie van Van der molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 35000-VII-19)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 32315, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Brief regering; Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 32315, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 32315, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2010 2009-2010 Kamerstuk 32315, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Memorie van toelichting Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2010 2009-2010 Kamerstuk 32315, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Advies Raad van State en nader rapport Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2010 2009-2010 Kamerstuk 32315, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal