Kamerstukken in dossier 32315

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Brief regering; Kabinetsstandpunt inzake de aanpassing van de vermogensnorm voor de kwijtschelding van de lokale heffingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 32315, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Brief regering; Stand van zaken inzake het inwerkingtredings Koninklijk Besluit met betrekking tot de vermogensvaststelling bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 32315, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Brief regering; Gevolgen voor de armoedeval van wijziging van de vermogensnorm in de decentrale kwijtscheldingsregeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32315, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 32315, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Amendement; Amendement Spekman met betrekking tot het bij de vaststelling van het vermogen bij de kwijtschelding van belastingen uitgaan van de regels in artikel 34 van de Wet werk en bijstand

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32315, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Amendement; Gewijzigd amendement Ulenbelt ter vervanging van nr. 7 over het hanteren van ten minste 120% van de bijstandsnorm en 100% van de vermogensgrens, bedoeld in artikel 34 van de Wet werk en bijstand, in geval van kwijtschelding van belastingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32315, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Amendement; Amendement Ulenbelt over het hanteren van ten minste 120% van de bijstandsnorm in geval van kwijtschelding van belastingen door de gemeenteraad, provinciale staten en eht algemeen bestuur.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32315, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (29 kB)

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 32315, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag (nader, tweede nader etc.) Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 32315, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Advies Raad van State en nader rapport Download icon PDF (13 kB)

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen; Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2010 2009-2010 Kamerstuk 32315, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal