Kamerstukken in dossier 32037

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (31 kB)

  Bijlage 3 Ontwikkeling en samenstelling AIO-populatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 32037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (31 kB)

  Evaluatie overheveling AIO naar SVB

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 32037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (451 kB)

  Re-integratie van jongere partners van AIO-gerechtigden. Een evaluatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 32037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen; Brief regering; Evaluatie overheveling AIO naar SVB

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 32037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (710 kB)

  SVB realiseert lager niet-gebruik. Niet-gebruik in de AlO in 2011 vergeleken met 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 32037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (29 kB)

  Bijlage 2 Re-integratie jongere partner AIO-gerechtigde

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-06-2015 2014-2015 32037, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Wet werk en bijstand, Algemene Ouderdomswet en Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (overheveling uitvoering aanvullende bijstand 65 jaar of ouder); Eindverslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 32037, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging Wet werk en bijstand, Algemene Ouderdomswet en Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (overheveling uitvoering aanvullende bijstand 65 jaar of ouder); Memorie van Antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 32037, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging Wet werk en bijstand, Algemene Ouderdomswet en Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (overheveling uitvoering aanvullende bijstand 65 jaar of ouder); Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 32037, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag van een wetgevingsoverleg Download icon PDF (44 kB)

  Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige; Verslag wetgevingsoverleg van 2 november 2009

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32037, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal