Kamerstukken in dossier 32015

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Boek I BW, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Wet op de Jeugdzorg en Pleegkinderenwet (herziening maatregelen kinderbescherming); Koninklijke Boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-07-2009 2008-2009 Kamerstuk 32015, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; Amendement; Amendement Van der Burg/Bontes, over het tegengaan van de uitbreiding van de werking van OTS naar kinderen met relatief lichte problemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32015, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; Amendement; Amendement Van der Burg/Bontes over het tegengaan van de uitbreiding van de gronden voor gezagsbeëindiging naar kinderen met relatief lichte problemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32015, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; Amendement; Amendement Van der Burg/Bontes, over het tegengaan van de uitbreiding van de gronden voor voogdijbeëindiging naar kinderen met relatief lichte problemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32015, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; Amendement; Amendement Bontes/Van der Burg ter vervanging van nr. 11 over het tegengaan van de uitbreiding van de gronden voor gezagsbeëindiging naar kinderen met relatief lichte problemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32015, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; Amendement; Amendement Kooiman over het geven van spreekrecht aan pleegouders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32015, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; Amendement; Amendement Kooiman, over de verplichting om informatie die noodzakelijk kan worden geacht voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling te verstrekken aan de stichting die de ondertoezichtstelling uitvoert.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32015, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; Amendement; Amendement Kooiman over het afgeven van een machtiging uithuisplaatsing door de kinderrechter zonder de overlegging van een indicatiebesluit door Bureau Jeugdzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32015, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; Amendement; Amendement Kooiman over een verplicht rechterlijk oordeel met betrekking tot de beëindiging van een langer durende plaatsing in een pleeggezin

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32015, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; Amendement; Gewijzigd amendement Kooiman ter vervanging van nr. 17 over een verplicht rechterlijk oordeel met betrekking tot de beeindiging van een langer durende plaatsing in een pleeggezin

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32015, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal