Kamerstukken in dossier 31953

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief regering; Verzoek om consultatiereacties toetsversie Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 31953, nr. 54 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief regering; Aanbieding van het rapport “Milieueffectentoets wetsvoorstel Omgevingswet – Kansen en risico’s voor milieu- en natuurbescherming”

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 31953, nr. 53 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (62 kB)

  Brief van het planbureau inzake Milieueffectentoets wetsvoorstel Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-06-2013 2012-2013 31953, nr. 53 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1028 kB)

  Onderzoek naar de mate van uniformiteit tussen gemeenten en de mate van transparantie in de opbouw van de leges omgevingsvergunning

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  12-10-2012 2012-2013 31953, nr. 52 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief regering; Eindrapportage m.b.t. transparantie leges omgevingsvergunning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 31953, nr. 52 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Beleidsnota Rampenbestrijding ; Brief regering; Vorming van de RUD’s (regionale uitvoeringsdiensten) met het oog op het algemeen overleg Externe veiligheid media maart 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 26956, nr. 118 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief regering; Stand van zaken inzake de vorming van RUD’s

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 31953, nr. 51 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (116 kB)

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 november 2011, inzake Programma Eenvoudig Beter

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 31953, nr. 50 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Motie; Motie Paulus Jansen over een analyse van problemen die samenhangen met het huidige stelsel van wetten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 31953, nr. 42 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Motie; Motie Van Dekken over vasthouden aan de volksgezondheidsnormen voor milieu en ruimte

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 31953, nr. 44 Tweede Kamer der Staten-Generaal