Kamerstukken in dossier 31828

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Verslag van een schriftelijk overleg inzake reactie op uw brief van 15 februari 2011 over het eindrapport implementatie code goed onderwijsbestuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 31828, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Brief inzake eindrapport implementatie Code Goed Onderwijsbestuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 31828, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (315 kB)

  Bijlage 1 bij 31828 ek-F

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-02-2011 2010-2011 31828, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (259 kB)

  bijlage 2 bij 31828 ek-F

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-02-2011 2010-2011 31828, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | BRI Download icon PDF (20 kB)

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Brief inzake eindrapport implementatie Code Goed Onderwijsbestuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 31828, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Brief inzake toezegging aan de Eerste Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 31828, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief regering Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Brief regering; Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Inrichtingsbesluit W.V.O. houdende vastststelling van de wijze van meting en de beoordeling van leerresultaten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2010 2009-2010 Kamerstuk 31828, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (65 kB)

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Inrichtingsbesluit W.V.O. houdende vastststelling van de wijze van meting en de beoordeling van leerresultaten

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-02-2010 2009-2010 31828, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (66 kB)

  Wijziging onderwijswetten in verband met invoering bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, aanvulling interventiemogelijkheden en verbetering intern toezicht; Memorie van Antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31828, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (26 kB)

  Wijziging onderwijswetten in verband met invoering bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, aanvulling interventiemogelijkheden en verbetering intern toezicht; Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 31828, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal