Kamerstukken in dossier 31828

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging onderwijswetten in verband met invoering bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, aanvulling interventiemogelijkheden en verbetering intern toezicht; Koninklijke Boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-01-2009 2008-2009 Kamerstuk 31828, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 31828, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Amendement om ervoor te zorgen dat de minister zelf vervanger(s) aanwijst bij bestuurlijk wanbeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 31828, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Amendement om de code voor goed bestuur vast te stellen bij algemene maatregel van bestuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 31828, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Amendement om ervoor te zorgen dat de medezeggenschapsraad van de school een bindende voordracht mag doen voor de benoeming van een lid van de raad van toezicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 31828, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Amendement om ervoor te zorgen dat een aanwijzing door de minister slechts kan geschieden als daar een inspectierapport aan ten grondslag ligt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 31828, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Amendement om ervoor te zorgen dat de minister een aanwijzingsbevoegdheid heeft wanneer sprake is van onvoldoende leerresultaten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 31828, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Amendement over organieke in plaats van een functionele scheiding van intern toezicht en bestuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 31828, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Amendement over het bevorderen van de integratie van minderheden als voorwaarde voor bekostiging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 31828, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht; Amendement om de minister aanwijzingsbevoegdheid te geven, als sprake is van slecht onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 31828, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal