Kamerstukken in dossier 31358

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer; NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-08-2011 2009-2010 Kamerstuk 31358, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (6 kB)

  Aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376/6) (Aanpassingswet dienstenrichtlijn); Verslag van een schriftelijk overleg inzake rechtsonzekerheid door wijziging artikel 6:234 BW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 31358, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van o.a. BW om ruimte te bieden aan ontwikkelingen op gebied van elektronisch verkeer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-02-2010 2009-2010 Kamerstuk 31358, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (22 kB)

  Wijziging van o.a. BW om ruimte te bieden aan ontwikkelingen op gebied van elektronisch verkeer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2010 2009-2010 Kamerstuk 31358, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (39 kB)

  Wijziging van o.a. BW om ruimte te bieden aan ontwikkelingen op gebied van elektronisch verkeer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31358, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (22 kB)

  Wijziging van o.a. BW om ruimte te bieden aan ontwikkelingen op gebied van elektronisch verkeer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2009 2008-2009 Kamerstuk 31358, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van o.a. BW om ruimte te bieden aan ontwikkelingen op gebied van elektronisch verkeer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2008 2008-2009 Kamerstuk 31358, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van o.a. BW om ruimte te bieden aan ontwikkelingen op gebied van elektronisch verkeer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2008 2008-2009 Kamerstuk 31358, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van o.a. BW om ruimte te bieden aan ontwikkelingen op gebied van elektronisch verkeer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2008 2008-2009 Kamerstuk 31358, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van o.a. BW om ruimte te bieden aan ontwikkelingen op gebied van elektronisch verkeer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2008 2008-2009 Kamerstuk 31358, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal