Kamerstukken in dossier 31270

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157); Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een brief inzake fusie NIVRA en NOvAA (Herdruk)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2010 2009-2010 Kamerstuk 31270, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (57 kB)

  Brief aan de Minister van Financiën m.b.t. uitnodiging voor gesprek OvRAN over de positie van accountants die werkzaam zijn in het MKB en veelal bij kleinere kantoren zijn aangesloten

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-10-2010 2010-2011 31270, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (14 kB)

  Brief aan OvRAN m.b.t. overleg over de in voorbereiding zijnde Wet op het accountantsberoep

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-10-2010 2010-2011 31270, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157); Brief regering; Gesprek OvRAN over de positie van accountants die werkzaam zijn in het MKB en veelal bij kleinere kantoren zijn aangesloten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-10-2010 2010-2011 Kamerstuk 31270, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (45 kB)

  Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 juni 2010, inzake accountancy

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 31270, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157); Brief regering; Standpunt inzake fusie NIVRA en NOvAA

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 31270, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief regering Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157); Brief regering; Standpunt inzake fusie NIVRA en NOvAA

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 31270, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief regering Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157); Brief minister over de rol en structuur van de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 31270, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van o.a. Wet toezicht accountantsorganisaties ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG betr. wettelijke controle jaarrekeningen; Brief van de Minister van Financiën

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-01-2009 2008-2009 Kamerstuk 31270, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van o.a. Wet toezicht accountantsorganisaties ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG betr. wettelijke controle jaarrekeningen; Brief van de Minister van Justitie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2008 2007-2008 Kamerstuk 31270, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal