Kamerstukken in dossier 31065

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek; Brief regering; Intrekking inzake de wetsvoorstellen Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31065) en het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28746), welke reeds zijn afgedaan bij de Tweede Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-01-2012 2011-2012 Kamerstuk 28746, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek; Brief inzake intrekkimng wetsvoorstellen 28746 en 31065

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 31065, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Brief inzake wetsvoorstel 31065

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 31065, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek; Brief inzake heroverweging wetsvoorstellen 31065 en 28746

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 31065, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (60 kB)

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 31065, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (53 kB)

  Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-01-2010 2009-2010 Kamerstuk 31065, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Gewijzigd amendement over wegnemen aan de contractsvrijheid van dwingendrecht waar dit leidt tot onwenselijke beperkingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31065, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement over onherroepelijke volmachten en beschikkingsbevoegdheid tijdens faillissement en schuldsanering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31065, nr. 28 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement om te voorkomen dat gezamenlijke gebruiksvormen, waarmee geen commerciële doeleinden worden nagestreef, als vennootschap worden aangemerkt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31065, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Nader gewijzigd amendement om lijfrentebankspaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten buiten faillissement te houden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 31065, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal