Kamerstukken in dossier 30844

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (8 kB)

  Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBE HEER

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-08-2011 2009-2010 Kamerstuk 30844, nr. O Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (8 kB)

  Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-08-2011 2009-2010 Kamerstuk 30844, nr. O Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning; Brief inzake Handreiking Erfgoed en Ruimte

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32156, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (15 kB)

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning; Verslag van een schriftelijk overleg inzake diverse onderzoeken monumentenzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32156, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (615 kB)

  Bijlage 1 bij 32156 ek-A

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  05-01-2011 2010-2011 32156, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (35 kB)

  Bijlagen 2, 3 en 4 bij 32156 ek-A

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  05-01-2011 2010-2011 32156, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief regering Download icon PDF (5 kB)

  Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Brief minister over voortgang Actieprogramma Vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling en kabinetsstandpunt op advies VROM-raad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2009 2009-2010 Kamerstuk 30844, nr. 47 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (25485 kB)

  Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-11-2009 2009-2010 30844, nr. R Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 30844, nr. R Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (25468 kB)

  Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  12-11-2009 2009-2010 30844, nr. R Eerste Kamer der Staten-Generaal