Kamerstukken in dossier 30684

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de wederzijdse erkenning van door de lidstaten afgegeven bewijzen van beroepsbekwaamheid van zeevarenden en tot wijziging van Richtlijn 2001/25/EG (PbEU L 255); Brief staatssecretaris over ontwerp-besluit betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-03-2008 2007-2008 Kamerstuk 30684, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (10 kB)

  Besluit houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de scheepvaart in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van ber

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  21-03-2008 2007-2008 30684, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/45/EG; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2007 2006-2007 Kamerstuk 30684, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/45/EG; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2007 2006-2007 Kamerstuk 30684, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/45/EG; Nota n.a.v. het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-12-2006 2006-2007 Kamerstuk 30684, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/45/EG; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-12-2006 2006-2007 Kamerstuk 30684, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/45/EG; Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-09-2006 2006-2007 Kamerstuk 30684, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/45/EG; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30684, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/45/EG; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30684, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (19 kB)

  Wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/45/EG; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30684, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal