Kamerstukken in dossier 30370

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet wijziging WW-stelsel en ontslagrecht; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-11-2005 2005-2006 Kamerstuk 30370, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet wijziging WW-stelsel; Amendement om stamrechtuitkeringen onder voorwaarden niet te korten op de IOAW-uitkering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30370, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet wijziging WW-stelsel; Amendement om de besparingen, voortvloeiend uit deze wet, in te zetten voor arbeidsmarktbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30370, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet wijziging WW-stelsel; Amendement over beperking verwijtbaarheidstoets

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30370, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet wijziging WW-stelsel; Amendement om ook (ontslagen) overheidswerknemers gebruik te laten maken van hetzelfde reïntegratie-instrumentarium als de overige WW'ers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30370, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet wijziging WW-stelsel; Amendement over verlagen van de loonkosten voor de oudere werknemer (50-plusser)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30370, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet wijziging WW-stelsel; Amendement over het niet wijzigen van de berekening van de hoogte als de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30370, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet wijziging WW-stelsel; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30370, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet wijziging WW-stelsel; Brief minister over intrekking van voorstel van de afwijkingsmogelijkheid bij CAO en de preventieprikkel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30370, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet wijziging WW-stelsel; Amendement om een mantelzorgforfait op te nemen in de Werkloosheidswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30370, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal