Kamerstukken in dossier 29529

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering sociale verzekeringen; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-05-2004 2003-2004 Kamerstuk 29529, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering sociale verzekeringen; Amendement over de verantwoordelijkheid van de minister van SZW voor het besluit over premievrijstelling bij marginale arbeid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2004 2003-2004 Kamerstuk 29529, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering sociale verzekeringen; Amendement over een beslistermijn van acht weken voor de premie-inning mbt aanvragen korting arbeidsgehandicapte werknemer en premievrijstelling bij marginale arbeid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2004 2003-2004 Kamerstuk 29529, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering sociale verzekeringen; Amendement dat bewerkstelligt dat de Staten-Generaal in de eerste jaren na inwerkingtreding van de wet afzonderlijk wordt geïnformeerd over de opbrengsten van de premies werknemers- en volksverzekeringen en de o.g.v. art. 15 of 18 van de Ziekenfondswet geheven premie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2004 2003-2004 Kamerstuk 29529, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering sociale verzekeringen; Gewijzigd amendement over neerleggen van bevoegdheid tot het nemen van besluiten over eigen risico dragen WAO en ZW bij UWV

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2004 2003-2004 Kamerstuk 29529, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering sociale verzekeringen; Amendement over een beslistermijn van acht weken voor de premie-inning mbt aanvragen korting arbeidsgehandicapte werknemer en premievrijstelling bij marginale arbeid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2004 2003-2004 Kamerstuk 29529, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering sociale verzekeringen; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-2004 2003-2004 Kamerstuk 29529, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering sociale verzekeringen; Nader gewijzigd amendement over horen UWV vóór het nemen van besluiten over eigenrisicodragen WAO, Zw en marginale arbeid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-2004 2003-2004 Kamerstuk 29529, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering sociale verzekeringen; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-05-2004 2003-2004 Kamerstuk 29529, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering sociale verzekeringen; Brief Presidium met verzoek aan de Algemene Rekenkamer om een onderzoek in te stellen naar de effecten van de nieuwe wijze van premie-inning van sociale verzekeringen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-12-2004 2004-2005 Kamerstuk 29529, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal