Kamerstukken in dossier 28980

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wetboek van Strafrecht en van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet i.v.m. stelselmatige daders; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-07-2003 2002-2003 Kamerstuk 28980, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wetboek van Strafrecht en van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet i.v.m. stelselmatige daders; Amendement om de Minister van Justitie jaarlijks een verslag aan de Kamer te laten zenden over de voortgang van de uitvoering van de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2003 2003-2004 Kamerstuk 28980, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wetboek van Strafrecht en van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet i.v.m. stelselmatige daders; Amendement om de Kamer in de gelegenheid te stellen te kunnen beoordelen of de behandelprogramma's voldoende en adequaat zijn alvorens de wet in werking treedt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2003 2003-2004 Kamerstuk 28980, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wetboek van Strafrecht en van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet i.v.m. stelselmatige daders; Tweede nota van wijziging inzake opleggen ISD-maatregel (plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders) aan verdachten met speoifieke problematiek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2003 2003-2004 Kamerstuk 28980, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wetboek van Strafrecht en van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet i.v.m. stelselmatige daders; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2003 2003-2004 Kamerstuk 28980, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wetboek van Strafrecht en van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet i.v.m. stelselmatige daders; Verslag wetgevingsoverleg van het overleg over het wetsvoorstel op 1 december 2003 tussen de vaste commissie voor Justitie en de minister

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2003 2003-2004 Kamerstuk 28980, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wetboek van Strafrecht en van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet i.v.m. stelselmatige daders; Motie over de verdeling van de middelen ten aanzien van ISD-plaatsen en plaatsen voor heroïneverstrekking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2003 2003-2004 Kamerstuk 28980, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wetboek van Strafrecht en van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet i.v.m. stelselmatige daders; Motie over het altijd behandelen van stelselmatige daders bij de oplegging van de maatregel van plaatsing in een inrichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2003 2003-2004 Kamerstuk 28980, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wetboek van Strafrecht en van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet i.v.m. stelselmatige daders; Brief minister over de stand van zaken inzake de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2004 2003-2004 Kamerstuk 28980, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Wetboek van Strafrecht en van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet i.v.m. stelselmatige daders; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-07-2003 2002-2003 Kamerstuk 28980, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal