Kamerstukken in dossier 28169

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 28169, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; Amendement dat beoogt alle belangrijke maatschappelijke terreinen onder de reikwijdte van het wetsvoorstel te brengen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 28169, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; Amendement inzake noodzaak wettelijke grondslag mogelijkheid voor stellen wezenlijke functievereisten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 28169, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 28169, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; Motie over een concept-lijst van generiek noodzakelijk veronderstelde aanpassingen t.b.v. mensen met een handicap of chronische ziekte

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 28169, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; Motie over het integreren van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte met de Algemene wet gelijke behandeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28169, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; Motie om ook andere terreinen onder de wet te brengen, zoals sport, wonen, recreatie en onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28169, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; Motie over het in kaart brengen van de knelpunten voor 1 oktober 2002 en een actieplan op te stellen om deze knelpunten op te lossen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28169, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; Motie over het op Europees niveau bevorderen van een algemene antidiscriminatierichtlijn op grond van handicap en chronische ziekte

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28169, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; Motie over een plan van aanpak voor een goed basisniveau van voorzieningen bij onderwijsinstellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2002 2001-2002 Kamerstuk 28169, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal