Kamerstukken in dossier 27728

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling leerlinggebonden financiering; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-05-2001 2000-2001 Kamerstuk 27728, nr. 1-2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling leerlinggebonden financiering; Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27728, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling leerlinggebonden financiering; Brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-11-2007 2007-2008 Kamerstuk 27728, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking Behoeften, aanbod, knelpunten en successen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2007 2007-2008 Kamerstuk 27728, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering); Brief staatssecretaris inzake overwegingen en keuzes bij uitwerking van passend onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2007 2007-2008 Kamerstuk 27728, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Organogram Passend onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2007 2007-2008 Kamerstuk 27728, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringsplan Passend Onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2007 2007-2008 Kamerstuk 27728, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Advies wijziging indicatiecriteria Besluit Leerlinggebonden Financiering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2007 2007-2008 Kamerstuk 27728, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Rapportage

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2007 2007-2008 Kamerstuk 27728, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Regeling leerlinggebonden financiering; Amendement over ontheffing van de verplichting tot bestuurlijke deelname aan het regionaal expertisecentrum

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 27728, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal