Kamerstukken in dossier 27665

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2001 2000-2001 Kamerstuk 27665, nr. 1-2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over mogelijkheid om aan UWV vanaf 13e week ziekte oordeel te vragen of er sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27665, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over toezicht op de besteding van reïntegratiemiddelen door het UWV via privaatrechtelijke reïntegratiebedrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27665, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over de voorwaarden voor het toekennen van het persoonsgebonden budget

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27665, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Tweede nota van wijziging met wijzigingen die samenhangen met die in tweede nota van wijziging SUWI-wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27665, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over het laten vervallen van artikel 130 omdat dit artikel een vorm van verplichte winkelnering mbt N.V. Kliq voorstelt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27665, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Gewijzigd amendement over uitoefening van het toezicht door het College van toezicht werk en inkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27665, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over het wijzigen van de naam Centra voor werk en inkomen in Loketten voor werk en inkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27665, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over het bij de gemeente laten van de intake voor ABW, IOAW en IOAZ

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27665, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Amendement over het nemen van besluiten inzake de verlening van een uitkering uitsluitend door gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2001 2000-2001 Kamerstuk 27665, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal